› Studio

StudioPAS is uw architectonisch en bouwkundig partner bij het verwezenlijken van uw/jullie dromen. StudioPAS is geen traditioneel bouw- of architectenbureau maar een studio die gebruikt wordt om diverse kennis en expertise uit andere vakgebieden samen te bundelen om zo oplossingen te bieden die verder reiken dan alleen het architectonisch vraagstuk. Om kwaliteit te waarborgen opereert StudioPAS (PAS verzamelnaam Paumen Architectural Solutions) zowel in het begin van het proces als adviserend en ontwerpend orgaan tot aan met de realisatie en oplevering als begeleidend orgaan om zo ideeën van de klant te transformeren naar realiteit. Een studio die als doel heeft oplossingen aan te dragen en uit te voeren die leiden tot een vitale en sociale leefomgeving zowel op persoonlijk of publiekelijk niveau.

Dit breed georiënteerd en veelzijdig bureau wordt geleid door de jonge ondernemer en architect Jerome Paumen (CV). Hij is al 20 jaar lang gelieerd aan de bouw waarvan ruim 10 jaar ervaring op het gebied van architectuur met een speciale expertise voor de restauratie met herbestemming van cultureel erfgoed. Met zijn studio streeft hij naar perfectie en het hoogst haalbare binnen de gebouwde omgeving. Daarnaast is de heer Paumen, gezien het economische spanningsveld waarin we verkeren, de vergrijzing en de daaropvolgende bevolkingskrimp, actief bezig met het vraagstuk hoe onze regio en er over 20 à 30 jaar kan uitzien, wat zijn de prognoses en welke reactie brengen deze teweeg? Deze activiteiten vertalen zich in diverse onderzoeken en het geven en organiseren van diverse symposia en lezingen. Ook zijn vader Hans, bouwkundig en financieel adviseur en tevens oprichter van Paumen Hendriks Bouwadviseurs, biedt daar waar nodig ondersteuning.
Dit geeft ons mede de mogelijkheid nauw samen te werken met Paumen Hendriks Bouwadviseurs, een onafhankelijk bouwadviesbureau met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van bouwkosten, projectmanagement, bouwbegeleiding en bouw-advisering zowel bij nieuwbouwprojecten in de woningbouw als utiliteitssector, verbouwingen, renovaties en restauraties. Deze samenwerking zorgt niet alleen voor het vergroten van het netwerk maar geeft de mogelijkheid om tijdens het ontwerpproces meer grip te hebben op procesbeheersing en budgetbewaking wat resulteert in kwaliteit binnen het bouwproces. Verder werkt studioPAS veelal samen werken met een groep enthousiaste mensen met kennis op het gebied van dienstverlening, stedenbouw, volkshuisvesting en diverse maatschappelijke organisaties.

StudioPAS werkt ook samen met betrokken (markt-) partijen aan de vernieuwing en leefbaarheid van stad, wijk, dorp, of gebouw. Daarin onderscheiden we ons door een bijzondere combinatie van disciplines:
* architectuur
* landschapsarchitectuur
* stedenbouw
* renovatie
* planeconomie
* volkshuisvesting
* leefbaarheidsmonitoring
* procesmanagement
* bewonerscommunicatie
Dit maakt studioPAS inzetbaar in het gehele traject van bouwen en wonen, van probleemanalyse en visievorming via uitvoering tot nazorg en beheer. Door onze integrale aanpak zien we het project in haar context. Daardoor kunnen we risico's tijdig benoemen en minder voor de hand liggende kansen benutten. Zo werkt studioPAS aan projecten die meerwaarde leveren voor de bewoners, de wijk, het dorp of de stad én alles met een gedegen budgetbewaking. Zie hier een selectie uit onze referentielijst;(referenties)