› Verkenningsonderzoek toekomstig gebruik gemeenschapshuis

Dorpskernen staan onder druk, mede door de demografische ontwikkelingen en de zelfredzaamheid van de burger. Het is niet meer enkel de gemeente die bepaalt naar welke kant een dorp of wijk zich ontwikkelt; dorps- en wijkontwikkeling is een samenspel geworden zo ook in Neerbeek. Hierbij zijn wij door de stichting Gemeenschapshuis Neerbeek benaderd om een verkenningsonderzoek op te stellen bestaande uit, een plan van aanpak en een investeringsbegroting, om zo hun gemeenschapshuis in het kader van de WMO te transformeren naar een multifunctionele accommodatie.
opdrachtgever
Stichting Gemeenschapshuis Neerbeek
locatie
Callistusplein 9 Neerbeek
ontwerp
2015
uitvoering
2015
De doelstelling is om het gemeenschapshuis multifunctioneel inzetbaar te maken. Dit doen we door een aantal functies aan het pand toe te voegen cq onder te brengen. Deze betreffen onder andere; ruimtes voor dagbesteding, sportaccommodatie, logiesfunctie, café, eetpunt voor de wijk, activiteitenruimtes etc. Deze gebruikswijzigingen waarbij de activiteiten worden verzorgt door Centrum WenG, vragen een specifiek plan van aanpak. Het verkenningsonderzoek is hierin tweeledig waarbij enerzijds een plan van aanpak wordt opgesteld waarbij de regelgeving en beleid de aandachtspunten zijn en anderzijds het financiële aspect waarbij de acties worden vertaald in een investeringsopzet waardoor er vervolgens gerichte keuzes kunnen worden gemaakt om te komen tot een haalbaar, veilig en breed gedragen plan.