› Herbestemming schoolgebouw tot "MediaTAKE" Liege(B)

Aan de noordkant van Outremeuse te Luik ligt het voormalige ziekenhuisterrein, "Espace Bavière". Met zijn ongewoon grote oppervlakte van ongeveer 4 hectare, nabij het stadscentrum. Het terrein ligt al een aantal jaren leeg, het enige dat resteert zijn het daadwerkelijke ziekenhuis en het voormalige universiteitsgebouw van de opleiding stomatologie. Beide hebben historische waarden en zijn karakteristiek voor deze locatie. Het universiteitsgebouw is in deze studie tijdelijk herbestemd tot mediatheek. De doelstelling is dat het interieur zijn bestaande karakter moet behouden. Een nieuw toe te voegen route zal de diverse mediatheek-functies aan elkaar moeten koppelen. Deze route moet herkenbaar zijn voor het publiek. De route wordt gemaakt van een houten regelwerk waarmee een pad gemaakt kan worden waarin ook de traptreden verwerkt kunnen worden. Zo krijg je een “lint” door het bestaande gebouw.
Hoe dan om te gaan met iets dat je zo graag in ere wilt behouden? Het bestaande pand helemaal verbouwen tot een moderne en hippe mediatheek lijkt ons financieel niet haalbaar en architectonisch overbodig.Het gebouw heeft voldoende kwaliteit en ruimtelijke vrijheid. Kwaliteit hoeft niet alleen gezocht te worden in bebouwing als massa zelf. Het gebouw dat tegenwoordig wordt gebruikt door daklozen en graffiti-artiesten wordt al jaren geteisterd door vandalisme, een beeld dat al 10 jaar staat voor dit gedeelte van Outremeuse. Het is juist deze expressie die het gebouw maakt tot een broedplaats voor culturele activiteiten.Kleine nieuwe toevoegingen moeten er voor zorgen het gebouw functioneel en openbaar te maken. Het gebouw gaat fungeren als een stedelijke ruimte van waaruit ervaren wordt.
opdrachtgever
Op eigen initiatief
locatie
Boulevard de la Constitution Luik België
ontwerp
2007
uitvoering
n.v.t.