IRISpijler8, Residu resistent, de industriële evolutie.

De essentie van het project is dat er middels een kleine wijziging in de context er een kentering kan ontstaan in onze huidige manier van denken. Zo is de wijze waarop wij ons kostbare landschap vullen met omheinde wegwerpindustrie niet meer van deze tijd. Vandaar dat wij bij iedere streep op papier de meerwaarde wil erkennen van het te realiseren project. Op deze wijze creëer je creaties voor nu en voor de toekomst.
opdrachtgever
afstudeerproject Academie van Bouwkunst Maastricht
locatie
Chemelot locatie sittard-Geleen/klaverblad Kerensheide Stein
ontwerp
2009
resultaat
eervolle vermelding 20th Euregional Prize for Architecture
1930. Elegant, transparant en ver op zijn tijd vooruitlopend, een compact en effectief industriecomplex gesitueerd aan de rand van de stad. Het modernisme legt de hand aan de industrie. Een geroutineerd orgaan genest in een groene omgeving en gekoppeld aan de bestaande infrastructuur. De komst van een fabriek was een economische en sociale injectie en de bouw van nieuwe woonwijken met diverse sociale voorzieningen waren het gevolg.
2010. Het geroutineerde orgaan is niet meer. Arbeiders zijn gemotoriseerd en gedigitaliseerd, er is alleen nog een enkeling nodig om dit proces te bewaken en te bevoorraden. De huidige industrie is niet meer dan een industrieel monster dat continu expandeert. Alleen al in ons compacte Nederland zullen er in de komende 15 jaar nog zo’n 23.000 ha “grond” bestemd voor bedrijventerreinen bij komen. En dat terwijl nog zo’n 6000 ha "grond" is bestemd voor bedrijfsdoeleinden, maar wacht op nieuwe vestigingen. Met een gemiddelde levensduur van maar 10 á 15 jaren zorgen zij al snel voor een verloedering van de maatschappij en een inefficiëntie van ons kostbare landgebruik.

Mijn afstudeerproject bestaat uit een realistisch model met een achterliggend utopisch gedachtegoed. Het project wordt geïnjecteerd nabij de Chemelot locatie, een chemische industrie die 800ha van het Zuid-Limburgse landschap bestrijkt en daarmee de poort naar het Zuiden domineert. Omdat de verkeersintensiteit op de nabij gelegen A2 toeneemt wordt een fly-over gerealiseerd over klaverblad Kerensheide en is de lus functieloos geworden. Aan deze lus realiseer ik een truckstop met toegang tot het industriegebied.

De truckstop is een gestapeld functionalistisch model dat grenst tegen het industriële. Hij maakt gebruik van restruimtes in verkeersknooppunten en vertaalt deze tot potentieel industrieterrein van de 21ste eeuw, IRIS. Met dit Iconic Redressed Industrial System wil ik reageren op de problematiek van onze industrialisatie, met de tendens in te spelen op hervorming hiervan. Zij is een orgaan waarin productieprocessen plaatsvinden en dient als katalysator die nabijgelegen industrieën opschoont.

De essentie van het project is dat er middels een kleine wijziging in de context een kentering kan ontstaan in onze huidige manier van denken. Zo is de wijze waarop wij ons kostbare landschap vullen met omheinde wegwerpindustrie niet meer van deze tijd. De industriële evolutie vindt zijn grondslag nabij de Chemelotlocatie en toont middels een realistisch model de eerste injectie van dit proces. Deze grondslag begrenst het private en scheidt deze van het publieke. De truckstop is de vormtaal tussen beiden. 

meer info zie: theIRIS.nl