› Herbestemming Sint Hubertuskerk tot museum

De Sint Hubertuskerk in Genhout verkreeg geleidelijk een nieuwe museale nevenfunctie, naast de oorspronkelijke kerkfunctie. Het kerkbestuur en de stichting Centrum voor religieuze Kunst hebben samen met studioPAS plannen ontwikkeld om een gedeelte van de kerk te herbestemmen tot centrum voor religieuze kunst. Het nieuw in te voegen programma beschikte o.a. over het afsluitbaar maken van het middenschip, het verwijderen van 10 kerkbanken, het inpassen van een openbare toiletgroep en het transformeren van de kinderkapel tot expositieruimte voor o.a. het tonen van het erfgoed van de Montfortanen en het kunnen organiseren van wisselexposities.
opdrachtgever
Stichting Centrum voor religieuze Kunst en van het Montfortaanse Erfgoed
locatie
Hubertusstraat 59 Groot Genhout
ontwerp
2013
uitvoering
2014/2015