› Advies

 

Bouwkundig advies
De woning- en kantoormarkt verandert. Van aanbod naar vraag waarbij het steeds meer aankomt op beleving, gevoel, duurzaamheid en kwaliteit. Woon- en werkvisies en woon- en werkconcepten moeten goed aansluiten op de wensen en leefstijlen van mensen. StudioPAS is gespecialiseerd in het adviseren van particulieren en bedrijven bij het aankopen en/of verkopen van een woning of bedrijfspand. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een bouwkundig rapport, maar ook het verkennen van de (verbouw)mogelijkheden van het pand. Ook voor restauratie- en/of duurzaamheidprincipes, al dan niet met subsidieverstrekking, bieden wij een helpende hand. Onze studio bespreekt met u uw wensen, de mogelijkheden van het pand en uw budget en kan vervolgens in eigen studio het ontwerp, de impressies, bestek, bouwkostenraming en bouwtekeningen verzorgen.

 

Architectuur
Mens en samenleving hebben ambities om hun omgeving te verbeteren en aan te passen aan veranderende wensen en omstandigheden. Onze studio heeft als doel om die ambities te vertalen in betekenisvolle, duurzame en dierbare ruimte. In onze ontwerpen creëren we waarde voor de toekomst: we brengen functie, omgeving, tijd, cultuur, techniek, economie en zeker ook wensen en reacties van mensen met en voor wie we gebouwen ontwerpen op creatieve wijze samen. StudioPAS is geen traditioneel architectenbureau maar een jong, dynamisch en breed georiënteerd architectonisch en bouwkundig bureau waarbij duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van het gehele ontwerpproces. Wij geven advies en sturing om uw wensen zichtbaar en reëel te maken.

 

Ontwikkelings- en herstructureringsadvies
Het karakteristieke Limburgse dorp of de authentieke wijk verandert mede door de demografische ontwikkelingen. Het is niet meer enkel de gemeente die bepaalt naar welke kant een dorp of wijk zich ontwikkelt; dorps- en wijkontwikkeling is een samenspel geworden. Om ervoor te zorgen dat ‘de spelers’ ook met een blik op de langere termijn aan het dorp of de wijk werken, is een (gedeelde) visie belangrijk. Een goede dorps- of wijkvisie geeft richting en inspireert. Het combineert een brede blik met een focus op de thema’s die dat nodig hebben. Het verbindt een langere termijn visie met een realiteit-check en een concreet handvat voor uitvoering van projecten. Een dorps- of wijkvisie kan door verschillende belanghebbenden opgesteld of opgestart worden, bijvoorbeeld door de corporatie, een gemeente of door bewoners. Het kan een document zijn dat vanuit één organisatie komt, maar de ervaring leert dat hij sterker én realistischer wordt wanneer de visie tot stand komt met meerdere partijen.